การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Blog

เอกสารต่างๆ (การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบสัมมนาฯ ครั้งที่ 2 แผน…
Read more

ภาพกิจกรรม การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.…
Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้…
Read more

การเลื่อนการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

แจ้งเรื่อง การเลื่อนการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประ…
Read more

รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย

คลิ๊กที่พื้นที่เพื่อเปิดเอกสาร พื้นที่เขตจตุจักร พื้นที…
Read more

สรุปผลการสัมมนาฯ ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร สรุปผลการสัมมนาฯ ครั้งที่ 1