การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ภาพกิจกรรม การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรม การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร