การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แกลอรี่ภาพ

ภาพกิจกรรม การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ภาพการเข้าพบหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง