การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

เจ้าของโครงการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทสโก้ จำกัด

เลขที่ 21/11-14 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์
0-2259-6575 ต่อ 403, 405, 409

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

บริษัท เอพซิลอน จำกัด

เลขที่ 335 หมู่ที่ 3 อาคารเอพซิลอน ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ 0-2571-2760

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 221/1 ซอยประชาชื่น 37 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0-2975-9300