การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งานจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

ความเป็นมาโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาโครงการ
พื้นที่ศึกษาโครงการ
ขอบเขตการศึกษาโครงการ
ระยะเวลาศึกษาโครงการ

รับชมวิดีทัศน์โครงการ 

The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

เยี่ยมชม เฟสบุ้คโครงการ

Exat-N2 added 23 new photos.

1 year 1 month ago

สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ลิ้งดาวน์โหลด (PDF)

exat-n2.com/wp-content/uploads/2019/12/สรุปผลการสัมมนาฯ-ครั้งที่-2-เพื่อติดประกาศ.pdf

Exat-N2

1 year 2 months ago

เอกสารต่างๆ (การสัมมนารับ

Exat-N2

1 year 2 months ago

วิดีทัศน์ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
งานจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2
เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

Exat-N2 added 25 new photos.

1 year 2 months ago

ภาพกิจกรรม การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Exat-N2

1 year 2 months ago

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
งานจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 ( สายเหนือและสายใต้ )
กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2
เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท เทสโก้ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-2259-6575 ต่อ 403 และ 405

ปฏิทินการมีส่วนร่วมของประชาชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เจ้าของโครงการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทสโก้ จำกัด
เลขที่ 21/11-14 ซอยสุขุมวิท 18
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์
0-2259-6575 ต่อ 403, 405, 409

Tescoenv.pp@gmail.com

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

บริษัท เอพซิลอน จำกัด
เลขที่ 335 หมู่ที่ 3 อาคารเอพซิลอน ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์
0-2571-2760

Epsilon.co.th

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 221/1 ซอยประชาชื่น 37
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


โทรศัพท์
0-2975-9300

Maathai.com