การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

งานจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 ( สายเหนือและสายใต้ )

กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2

เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท เทสโก้ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ 0-2259-6575 ต่อ 403 และ 405