การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การเลื่อนการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

การเลื่อนการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

แจ้งเรื่อง การเลื่อนการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก